REMIT

A nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet („REMIT Rendelet”) meghatározza a fő kötelezettségeket:

 

  • a bennfentes információk nyilvánosságra hozatalának kötelezettsége
  • a piaci visszaélést vagy annak kísérletét megvalósító magatartások tilalma
  • a nagykereskedelmi tranzakciókkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség

 

 

A bennfentes információk közzététele

Kötelező nyilvánosságra hozatal esetei - többek között:

 

  • Erőművi üzemzavarok (nem tervezett üzemi események)
  • Tervezett üzemi események (pl. tervszerű és terven felüli karbantartás)
  • Rendkívüli események (pl. természeti katasztrófa, havária esemény stb.)
  • Az MVM Balance Zrt., vagy a HUPX informatikai rendszerében bekövetkező átmeneti vagy tartós meghibásodás, valamint ezen informatikai rendszerek karbantartása)