Integrált Irányítási Rendszer

Az MVM Balance Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő erőművek vonatkozásában a Társaság célja, hogy mindenkor megfeleljen a magyar villamos-rendszer rendszerszintű és szerződéses szolgáltatási feladatának, valamint Észak-Budai hőkörzetének és Miskolc város hőellátási rendszerének a kiszolgálásában. Szakmailag erős, jól szervezett, a Tulajdonos érdekeit érvényesítő gazdálkodásával illeszkedjen annak stratégiájához, integrált irányítási politikájához, és ezáltal erősítse annak piaci szerepét. A tulajdonosi és vevői, továbbá a társadalmi (különös tekintettel a környezeti) elvárásoknak való megfelelés az Integrált Irányítási Rendszer által adott lehetőségek kihasználásával úgy valósuljon meg, hogy tevékenysége, szolgáltatásának minősége megfeleljen a környezetével és önmagával szemben támasztott követelményeknek és e mellett a működés energia-hatékony legyen.

Az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványok követelményeinek megfelelő Integrált Irányítási Rendszerünk működését helyszíni ellenőrzésekkel, belső auditálással és a nemzetközileg elismert tanúsítás megszerzésével bizonyítjuk.

Társaságunk célja az Integrált Irányítási Rendszer működtetésével, hogy fokozza a szervezet általános teljesítményét, megbízható alapot biztosítson a fenntartható fejlődés irányába tett kezdeményezéseknek.

Társaságunk célja, hogy az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványok követelményeinek megfelelően folyamatosan olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek eleget tesznek a vevői és az alkalmazható jogszabályi, a hatósági előírások, a szerződésekben megfogalmazott és egyéb szabályozó követelményeknek.

A magas színvonalú szolgáltatás nyújtásához vevőink, megbízóink minőséggel, energiahatékonysággal és környezettel kapcsolatos észrevételeit hasznosítjuk. El kívánjuk érni, hogy a hibafeltáró és helyesbítő folyamatokban való aktív részvételt Társaságunk minden alkalmazottja magára nézve kötelezőnek érezze.

Társaságunk vezetése számára alapvető fontosságú a munkatársak felkészültségének és elkötelezettségének folyamatos biztosítása, mellyel növelik a szervezet értékteremtő és értéket nyújtó képességét. Rendszeres képzéssel, oktatással kívánjuk fokozni munkatársaink szakmai felkészültségét és a minőség-, környezettudatos és energia-hatékony társasági kultúra iránti elkötelezettségét.