Tevékenység

Alapvető feladatunk:

Társaságunk, az MVM Balance Zrt. alapvető feladata a tulajdonában lévő (Bakonyi, Észak-Budai) és az MVM Energetika Zrt.-től bérelt (Litér, Lőrinci, Sajószöged) gázturbinás erőművek üzemeltetése, a rendelkezésére álló villamos kapacitások, és a termelt villamos- és hőenergia értékesítése.

Villamos termékeinket és szolgáltatásainkat – szerződéses kapcsolatrendszerben – üzleti partnerünk, az MVM Csoport villamosenergia kereskedőjén, az MVM Partner Zrt.-n keresztül  értékesítjük, a rendszerszintű szabályzási piacon, a rendszerirányító MAVIR Zrt. felé, az összes GT erőmű vonatkozásában.

Ezen felül távhőszolgáltatás is történik a BKM (korábbi nevén FŐTÁV) Nonprofit Zrt. felé, amit az Észak-Budai Fűtőerőmű telephelyünk biztosít. A Fűtőerőmű az észak-budai hőkörzet alap hőellátója.

Értékesített termékeink és szolgáltatásaink részletezve:

A Litéri, Lőrinci, Sajószögedi, és Bakonyi GT Erőművek mFRR+ (korábbi elnevezése szerint: tercier) tartalék kapacitás szolgáltatására képesek. 
A Bakonyi GT Erőmű és az Észak-Budai Fűtőerőmű aFRR+/- (korábbi elnevezése szerint: szekunder) szabályozási tartalék szolgáltatás biztosítására is képes. 
A Lőrinci GT Erőmű un. Black Start szolgáltatást is biztosít rendszerszinten. Erre akkor van szükség, ha országos szinten következik be súlyos üzemzavar, az ország leválik az európai rendszerről, és újra kell indítani egy vagy több nagy hazai erőművet. 
A Litéri, Lőrinci, Sajószögedi és Bakonyi GT Erőművek az átviteli hálózat feszültség/meddőenergia szabályozási képesek. 
A Bakonyi és az Észak-Budai Erőművek menetrendesített villamos energia értékesítést is végeznek.

Termékeink és szolgáltatásaink értékesítésének módjai:

A Litéri, a Lőrinci és a Sajószögedi GT erőművek rendelkezésre álló kapacitásai az mFRR+piacon napi fix áron kerülnek értékesítésre az MVM Partner Zrt. felé, Kapacitásértékesítési Megállapodás alapján. Jelenleg havi és napi tendereken történik a kapacitások értékesítése.
A Bakonyi GT Erőmű kapacitásai jellemzően az aFRR+ piacon kerülnek értékesítésre, ezt szintén szerződéses alapon történik, az MVM Partner Zrt.-vel kötött Villamosenergia Adásvételi Megállapodás alapján.
A Lőrinci Black Start kapacitást a MAVIR tenderen történő részvétel alapján, éves szinten, napi fix áron értékesíti az MVM Partner Zrt.
Litéren és Sajószögeden a feszültség/meddőenergia szabályozási képességünket – adott MVAr értékkel – a MAVIR tenderen történő eredményes részvétel alapján, éves szinten, napi fix egységáron értékesíti az MVM Partner Zrt. A többi erőmű ilyen szolgáltatási képességéért a rendszerirányító nem fizet. 
Az Észak-Budai erőmű mind a menetrendesített, mind a szabályozási kapacitás értékesítését az MVM Partner Zrt.-n (Szabályozó Központon) keresztül végzi. A szabályozás szempontjából az aFRR piacon (mindkét irányban) jelen vagyunk. A menetrendesített termelés értékesítése az áramtőzsdén történik. 
A többi GT Erőmű esetében a menetrend szerint megtermelt villamosenergia értékesítése szerződés szerint történik az MVM Partner Zrt. felé. 
Az Észak-Budai erőmű által nyújtott hőszolgáltatás hatósági áron történik a mindenkori fogyasztói igények alapján a BKM Nonprofit Zrt. felé. 


Az erőművek tüzelőanyag, villamosenergia és sótalanvíz ellátásának biztosítása


Tüzelőolaj
Litéren, Lőrinciben és Sajószögeden ez az egyedüli tüzelőanyag, a Bakonyi erőműben a másodlagos, tartalék. Szállításuk részben vasúton (Lőrinci) részben közúton történik. Szállítója a MOL Nyrt. három éves keretszerződés alapján.

Földgáz
Az Észak-Budai erőmű kizárólagos, míg a Bakonyi Erőmű elsődleges tüzelőanyaga. Szállítója az MVM CEEnergy Zrt. évente megújítandó keretszerződéssel.

Villamosenergia
Az erőművek stand by állapotának fenntartásához szükséges energia. Szerződött partnerünk a társaságcsoport tagja, az NKM Energia Zrt. 
Az évente megújítandó szerződés az erőművenként előre meghatározott fogyasztási mennyiségekre szól.

Sótalanvíz
A sótalanvíz gyártásához a víz az ivóvíz rendszerből, illetve Lőrinciben a hűtőtóból származik. A víz szűrés után az RO (fordított ozmózis) berendezésbe, majd a tárolótartályokba kerül. GT üzem idején az így elősótalanított víz ioncserélőn keresztül halad át, majd innen a gázturbina égőterébe jut.
A sótalanított víz alkalmazásának szükségességét a kibocsátott füstgáz szennyezőanyag (jellemzően a NOx gázok) koncentrációjának csökkentése, hatósági határérték alatt tartása indokolja.

Engedélyek

Társaságunk, tevékenységének végzéséhez több hatósági engedéllyel is rendelkezik:

 • Termelői működési engedély (MEKH)
 • Jövedéki engedély (NAV)
 • Környezetvédelmi engedélyek (Területi Hatóságok)
  • Egységes Környezethasználati (IPPC);
  • Üvegházhatású gázok kibocsátási (ÜHG);
  • Vízjogi üzemeltetési
 • Nyomástartó edények TMBF (MKEH)
 • Katasztrófavédelemi engedélyek (Területi Hatóságok)


Erőműveink energiarendszerben betöltött szerepe

 

A folyamatosan működő Észak-Budai erőmű kivételével a GT erőművek un. tartalék erőművi kapacitásokat biztosítanak a rendszerirányító MAVIR Zrt. részére, mFRR és aFRR piacokon. Jellemzően az alábbi esetekben kerülnek igénybevételre: 

 • Valamelyik nagy, magyarországi erőművi kapacitás hirtelen, nem tervezett módon leválik az energiarendszerről, azaz üzemzavarra kerül.
 • Nagy terhelésű időszakokban, amikor az erőművek termelése és az import-export szaldója együttesen sem fedezi a mindenkori fogyasztói igényeket.
 • Feszültség problémák adódnak a hálózaton, amit más eszközökkel már nem lehet megoldani.
 • A tervezett import megszűnik, vagy nagymértékben lecsökken.
 • Országos szintű rendszer üzemzavar történik (Black Start funkció szükségessége!)

A tartalék GT erőművek üzemeltetési körülményei:

 • Előre nem tervezhető az igénybevétel időpontja.
 • Igen kevés indításszám, és alacsony üzemóra szám
 • A GT-k extrém nagy hő- és mechanikai igénybevételével járó állapota (bármilyen időjárási körülmények között, esetenként gyors indítás/felterhelés, illetve csúcsterheléses üzem).
 • Elvárás a magas rendelkezésre állási mutató és a nagy indítási megbízhatóság.