Antikorrupciós irányítási rendszer

Az MVM Balance Zrt. Antikorrupciós Politikája

Az MVM Balance Zrt. alapvető célja, hogy mindenkor megfeleljen a magyar villamosenergia-rendszer rendszerszintű és szerződéses szolgáltatási feladatának, valamint Észak-Buda és Miskolc Megyei Jogú Város Belváros + Avas hőkörzetek távhőenergia igényének kiszolgálásában. Szakmailag erős, jól szervezett, a Tulajdonos érdekeit érvényesítő gazdálkodásával illeszkedjen annak stratégiájához, Integrált Irányítási és Antikorrupciós Politikájához, és ezáltal erősítse annak piaci szerepét.

Az MVM Balance Zrt. elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben, ezért kifejezetten tiltja és ellenzi a korrupció minden formáját, határozott lépéseket tesz annak megelőzése és megakadályozása érdekében, ezért MSZ ISO 37001:2019 antikorrupciós irányítási rendszerek szabvány szerint működő irányítási rendszert (továbbiakban: „Antikorrupciós Irányítási Rendszer) alakít ki, tart fenn és fejleszt.

Ezért az MVM Balance Zrt. vezetése:

  • megköveteli a korrupcióellenes jogszabályoknak és belső szabályozóknak való maradéktalan megfelelést;
  • rendszeresen felülvizsgálja a szervezetben és a tevékenységéhez kapcsolódó üzleti folyamataiban a korrupció kockázatát valamennyi korrupciós formára kiterjedően;
  • évente antikorrupciós célokat tűz ki, vizsgál felül, melyek elérése érdekében intézkedéseket hajt végre;
  • elkötelezett az Antikorrupciós Irányítási Rendszer követelményeinek teljesítéséért;
  • ösztönzi a jóhiszemű, illetve megalapozottan felmerülő aggályok bizalmas, megtorlástól való félelem nélküli kifejezését;
  • kommunikálja az Antikorrupciós Politikát a szervezeten belül és kívül is;
  • biztosítja az Antikorrupciós Irányítási Rendszer követelményeinek beépülését a szervezeti folyamatokba;
  • támogatja az antikorrupciós szervezeti kultúra kialakítását;
  • elkötelezett az Antikorrupciós Irányítási Rendszer folyamatos fejlesztése iránt.

A fentiek szellemében az MVM Balance Zrt. vezetése lehetővé teszi és ösztönzi a korrupció kísérletének vagy gyanújának, illetve az Antikorrupciós Politika és az Antikorrupciós Irányítási Rendszer bármely megsértésének vagy hiányosságának jóhiszemű, illetve észszerű meggyőződésen alapuló (közvetlen vagy megfelelő harmadik félen keresztüli) – akár anonim módon történő – bejelentését a compliance@balance.mvm.hu e-mail címen.

Az Antikorrupciós Irányítási Rendszer működtetéséért felelősséggel és hatáskörrel az MVM Balance Zrt. Megfelelés Támogató Szervezete rendelkezik, amely a társasági compliance tevékenységet is ellátja. Feladatainak végrehajtása során függetlenül jár el, tanácsadást és iránymutatást nyújt az Antikorrupciós Irányítási Rendszerrel kapcsolatban és a korrupcióval kapcsolatos kérdésekben. Felméri és szükség szerint vizsgálja a bejelentett, feltárt vagy megalapozottan gyanítható korrupciós eseményeket, valamint az Antikorrupciós Politika és az Antikorrupciós Irányítási Rendszer bármely megsértését.

Az MVM Balance Zrt. tartózkodik attól, hogy üzleti kapcsolatot létesítsen vagy tartson fenn olyan harmadik féllel, aki nem tartja be az Antikorrupciós Politikában foglaltakat.

 

Budaörs, 2023. szeptember 19.

 

       Csorba Sándor s.k.
            vezérigazgató